Gwarancja

  1. Oferowane przez nasz sklep przedmioty objęte są gwarancją producenta.
  2. Okres gwarancji trwa 1 rok.
  3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłasciwego transportu.
  4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego zamontowania lub też niewłaściwego użytkowania zakupionego przedmiotu.
  5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.