Reklamacje

  1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu.
  2. Zgłoszone reklamacje rozpatrwane są w okresie 30 dni od daty ich złożenia.
  3. Prosimy odesłać wadliwy produkt, wraz z rachunkiem oraz opisem wady na adres znajdujący się w dziale kontakt naszego serwisu.